Layanan Kepegawaian

Statistik PNS

Unduh File/Dokumen

Pastikan Data Anda

    Profil PNS


Tupoksi Bidang Mutasi

Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam urusan pemerintahan bidang Mutasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :
a.    pelaksanaan proses pengangkatan CPNS menjadi PNS ;
b.    pemberian pertimbangan penempatan tugas pegawai;
c.    pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten;
d.   pelaksanaan proses pemindahan, pemberhentian dengan hak pensiun dan memproses kenaikan gaji berkala serta renumerasi lainnya;
e.   perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan status kepegawaian tenaga struktural dan tenaga fungsional.
f.    pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemberian pertimbangan dalam penempatan, pemindahan tugas dan jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ;
g.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 
Subbidang Kepangkatan dan Penggajian
Subbidang Kepangkatan dan Penggajian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil serta penerbitan SK kenaikan gaji berkala dan perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil dan remunerasinya.
Rincian tugas Subbidang Kepangkatan dan Penggajian adalah sebagai berikut :
a.   menyusun rencana dan program kerja Subbidang;
b.   melaksanakan proses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
c.   merumuskan pertimbangan penempatan tugas pegawai;
d.  menyiapkan persayaratan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten;
e.  memproses penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala;
f.    melaksanakan impassing perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil;
g.   melaksanakan ujian penyesuaian ijazah;
h.  memproses penerbitan surat keputusan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
i.     melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan  dan evaluasi Pemindahan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Rincian tugas Subbidang Pemindahan dan Pensiun adalah sebagai berikut :
a.    menyusun rencana dan program kerja Subbidang ;
b.    menyiapkan dan mengusulkan persyaratan proses perubahan status kepegawaian tenaga struktural dan tenaga fungsional;
c.    menyiapkan data dan mengusulkan pemindahan pegawai;
d.    menyiapkan data pegawai dan memprosesnya untuk promosi dan mutasi dalam jabatan bagi Baperjakat;
e.    memproses persyaratan dan mengusulkan pensiun PNS;
f.      melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.